Fibromyalgi

kvinna-lider-av-muskelvärk

Fibromyalgi – symtom, diagnos och behandlingar

Fibromyalgi är en långvarig smärta eller värk i musklerna som känns på flera ställen i kroppen. Den som drabbas av Fibromyalgi upplever också en ökad smärtkänslighet. Det finns behandlingar för fibromyalgi som kan lindra symtomen.

I den här artikeln går vi igenom vad fibromyalgi är, vilka symtomen är, hur diagnosen ställs och vilka behandlingar som finns.

Kontakta en vårdcentral om du har värk i kroppen som nyligen tillkommit och som inte går över på ett par veckor, eller om värken ger besvär i vardagen. Om det finns samband mellan dina aktiviteter och din smärta kan PainDrainer hjälpa dig att planera och prioritera din dag så att du har energi till det som är viktigt för dig.

Vad är fibromyalgi?

Kännetecknet för fibromyalgi är en långvarig och utbredd värk i kroppen som känns på flera ställen samtidigt och ofta upplevs som muskelvärk. Ömhet, sömnstörningar och trötthet är andra tecken. Ordet fibromyalgi betyder värk i muskler och bindväv. Det mer övergripande ordet myalgi betyder “generell muskelvärk” eller “ont överallt” (och fibromyalgi på engelska heter fibromyalgia).

Utmaningen med fibromyalgi var att diagnosen länge var ifrågasatt. Det var först på 80-talet som sjukdomen accepterades som diagnos.

Orsaker till fibromyalgi – är det ärftligt?

Det kan finnas flera orsaker till att en person får fibromyalgi. Ett exempel kan vara att du har ont i någon avgränsad del av kroppen i många år innan du utvecklar fibromyalgi.

Även stress, dålig sömn och enformiga rörelser kan bidra. Som t ex ett arbete där du alltid rör dig på samma sätt kan belasta muskler så att du får långvarig muskelvärk.

Olika personer har olika stor risk att drabbas, och en viss genetisk faktor har identifierats. Idag  tror man att den genetiska aspekten kan spela en större roll än man tidigare trott. Studier har visat att döttrar till fibromyalgidrabbade löper större risk att utveckla fibromyalgi.

Fibromyalgi kan påverkas av andra symptom

Andra besvär än ärftliga faktorer kan ge en ökad risk att utveckla fibromyalgi. Bland dessa kan nämnas:

 • Sömnstörningar
 • Stress
 • Långvarig, lokal smärta
 • Långvariga infektioner
 • Traumatiska händelser (både fysiska och psykiska)

Vilka är symtomen på fibromyalgi?

Fibromyalgi kännetecknas ofta av att smärtan flyttar sig mellan kroppsdelarna. Smärtan måste finnas på flera olika ställen i kroppen för att du ska kunna få diagnosen. Ofta drabbas vissa kroppsdelar mer än andra, och det vanligaste är ont i nacken, axlarna och nedre delen av ryggen. Vissa får också ont i lederna.

En tredjedel av dem som har fibromyalgi har spontana uppehåll i smärtan.

Kriterier för att ställa diagnos fibromyalgi

För att få diagnosen ska du ha haft smärta i minst tre månader och muskelvärken ska vara spridd över kroppen. Patienten ska också uppleva smärta vid tryck på minst 11 av 18 särskilt definierade punkter. Dessa 18 punkter, nio på varje sida av kroppen, gör ont när man trycker på dem.

vark-i-led

Lista på symtom vid fibromyalgi

Smärta och ömhet
Huvudsymtomet vid fibromyalgi är långvarig, utbredd och oförklarad smärta. Många drabbas också av stela muskler (framför allt på morgonen) och en stelhetskänsla som i vissa fall kan kvarstå hela dagen.

Trötthet och sömnstörningar
Runt 70% lider av trötthet som inte går att vila bort. Sömnstörningar är en del av sjukdomen och drabbar cirka 75% av patienterna.

 

Psykiska symtom
Många som drabbas av fibromyalgi får också symtom som koncentrationssvårigheter, nedsatt minne och ökad känslighet för stress. Även depression och ångest är vanligt. Många blir också lättirriterade och kan få humörsvängningar.

Här är fler symtom på Fibromyalgi:

 • Matsmältningsbesvär och magsmärtor
 • Yrsel, balansproblem
 • Överkänslighet för beröring (taktil allodyni)
 • Huvudvärk
 • Torra slemhinnor
 • Svullnadskänsla
 • Känslighet för ljud, ljus och lukter
 • Feberkänsla i kroppen, svettningar
 • Täta urintömningar-/trängningar
 • Illamående
 • Vadkramper, speciellt nattetid
 • Dimsyn och svårigheter att fixera blicken
 • Kalla fingrar och tår
 • Infektionskänslighet (nedsatt immunfunktion)

Behandling av fibromyalgi

Eftersom symtomen vid fibromyalgi kan likna andra sjukdomar är det viktigt att sjukvården gör en ordentlig utredning. Läkaren måste få en helhetsbild och bedöma om det handlar om fibromyalgi, och vad som triggar besvären.

Ta alltid kontakt med sjukvården för att få en medicinsk utredning om du misstänker att du lider av sjukdomen.

Finns det botemedel mot fibromyalgi

Forskning pågår för att bättre förstå sjukdomen, men i dagsläget finns det inget botemedel. Behandlingen fokuserar istället på att minska symtomen med hjälp av smärtstillande medel och fysisk aktivitet. Ett specialanpassat träningsprogram med en fysioterapeut kan exempelvis vara ett bra alternativ. Tillsammans med fysioterapeuter på Sund Rehab AB har vi tagit fram enkla övningar du kan göra själv hemma. I PainDrainer får du tillgång till fler övningar. PainDrainer kan hjälpa dig att förstå samband mellan just dina dagliga aktiviteter och smärtnivå. Med hjälp av AI kan PainDrainer utifrån dina egna data beräkna vilken smärta olika aktiviteter förväntas ge, och därmed hjälpa dig att planera och prioritera din dag.

Övningar

Här är några enkla övningar framtagna tillsammans med fysioterapeuter på Sund Rehab.

Denna övning är bra för rörlighet i bröstryggen, vilket kan avlasta nacken. Det ska vara en skön rörelse, som ger avspänning och cirkulation.

Alternativa behandlingar

Här är några alternativa behandlingar som ibland kan hjälpa mot fibromyalgi:

 • Avslappningstekniker
 • KBT
 • Massage
 • Yoga
 • Akupunktur
 • Mindfulness

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan PainDrainer, din digitala smärtcoach, ge dig individuella rekommendationer kring hur du kombinerar dina dagliga aktiviteter för att undvika muskelvärk.

Här är några avslappnande övningar som även är bra för cirkulationen och rörligheten när man lever med fibromyalgi.

Detta är en ryggövning som är avslappnande och ska kännas skön.

medicinskt granskad av

Texten är granskad och filmerna framtagna i samarbete med  Sund Rehab.