Questions and answers

Vanliga frågor

Här hittar du svar om hur du använder PainDrainer och vem som är hjälpt av PainDrainer.

PainDrainer är för dig som lever med långvarig (kronisk) smärta och vill förstå hur dina dagliga aktiviteter påverkar din smärtnivå.  Du vill öka din livskvalitet och vill ha hjälp med att hitta en bra balans av aktiviteter utan att din smärtnivå blir för hög.

Om du lider av svår depression bör du kontakta din läkare för konsultation innan start.

När man lever med smärta kan det vara svårt att planera sin dag, eller ha energi kvar till aktiviteter som man värdesätter högt. Problemet är att det ofta finns för många aktiviteter under en dag för att man ska kunna förstå vad som ökar, eller minskar smärtan. PainDrainer använder avancerade beräkningar baserat på artificiell intelligens (AI) för att räkna fram hur en aktivitet, eller kombination av aktiviteter, påverkar smärtnivån. Den så kallade AI-motorn tränas på individens egna data, vilket gör att PainDrainer kan ge helt individuella förslag på vilka aktiviteter som kan utföras, utan att överskrida en viss smärtnivå. 

PainDrainer hjälper dig att hitta rätt aktivitetsbalans, det vill säga balansen mellan olika aktiviteter och smärta. Genom att du för dagbok lär sig PainDrainer hur dina aktiviteter, eller kombinationer av aktiviteter, påverkar din medelsmärta.

När du har använt PainDrainer i 8–12 dagar kommer PainDrainer att kunna ge dig individuella råd. Du får råd hur du kan planera din dag, utan att överskrida en viss smärtnivå. Eller testa och se vilken smärta vissa aktiviteter beräknas ge. På så sätt kommer du att kunna prioritera det du gör och ha energi kvar till det som verkligen betyder något för dig.

Du får även en översikt där du kan se sambanden mellan dina aktiviteter och din smärtnivå.

Långvarig smärta (kronisk) innebär att du har haft återkommande smärta längre än 3 till 6 månader. Orsakerna till smärtan kan variera. 2019 klassade Världshälsoorganisationen (WHO) kronisk smärta som en egen sjukdom i den allmänt accepterade standarden för klassificering av sjukdomar ICD-11.

Vanligt förekommande långvarig smärta är ryggsmärta, ont i nacke och axlar, fibromyalgi, nervsmärta eller ledsmärta.

PainDrainer är inte för dig som har cancerrelaterad smärta.

PainDrainer bygger på vetenskaplig grund och är CE-märkt, dvs följer Europeiska Unionens direktiv och är registrerad hos Läkemedelsverket.

Vi har utvecklat PainDrainer i nära samarbete med smärtspecialister, fysioterapeuter och psykologer som är verksamma inom smärtrehabilitering och bygger på kliniskt vedertagen praxis som används på ledande smärtkliniker.  Med hjälp av artificiell intelligens (AI) görs denna praxis tillgänglig digitalt. Vi arbetar också nära människor som själva lever med långvarig (kronisk) smärta.

PainDrainer ökar kunskapen och hanteringen av den egna smärtan. Detta kan i sin tur leda till ökad livskvalitet, smärtlindring samt minska smärtans påverkan på din livssituation.

PainDrainer bygger på self-management och är baserat på Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Self-management (självhantering) är en viktig del av kronisk smärtvård. Enligt ett EU projekt (Relief Horizon 2020 program grant No 689476) kommer eHälsa att spela en betydande roll i att stödja människors self-management av långvarig (kronisk) smärta.  

Acceptance Commitment Therapy har visat sig ha god effekt för människor med långvarig (kronisk) smärta genom att förbättra livskvaliteten, minska antal sjukskrivningsdagar och öka kontrollen över den egna livssituationen.

Vi genomför även egen kliniska studier tillsammans med ledande smärtkliniker.

PainDrainer ger dig individuella råd utifrån sambanden mellan dina aktiviteter och din smärta. Appen använder avancerade beräkningar baserat på artificiell intelligens (AI) för att räkna ut hur en aktivitet, eller kombination av aktiviteter, påverkar din smärtnivå. Den så kallade AI-motorn behöver ungefär 8–12 dagar innan den har lärt sig hur det fungerar hos just dig.

Bra att tänka på är att ju oftare du för dagbok, desto snabbare och bättre råd kan du få.

PainDrainer är din ständigt närvarande digitala smärtcoach som dagligen hjälper dig att uppnå din aktivitetsbalans. PainDrainer tränas kontinuerligt på just dina data vilket gör att förslagen hela tiden förbättras och förändras allteftersom du når och sätter upp nya aktivitetsmål.

Så länge du är i behov av att uppnå eller upprätthålla en bra aktivitetsbalans så är PainDrainer en hjälp för dig.

När du har fyllt i din dagbok i 8 dagar kan du börja använda funktionen Planer. Då kan du få svar på frågor som till exempel Vilken smärta får jag av aktiviteterna som jag har inplanerade idag? Vilka aktiviteter kan jag göra om jag inte vill överskrida en medelsmärta på 5?

Tänk på att ju fler dagar du fyller i din dagbok, desto snabbare och bättre förslag kan du få. Planera fungerar även om du har glömt att fylla i dagboken någon dag.

Vad som ingår i varje aktivitet bestämmer du själv. Det viktiga är att du är konsekvent, dvs att aktiviteten betyder samma sak varje gång du fyller i din dagbok. Till din hjälp kan du göra noteringar under Inställningar där du beskriver vad varje aktivitet betyder för dig. Te x att arbete för dig kan inkludera även när du sitter vid datorn eller kör bil.

 

Tänk på att du kan använda intensitet för att särskilja olika aktiviteter. En promenad kan vara lågintensitet medan en cykeltur kanske är mellan eller högintensitet. Du bestämmer själv utifrån din livssituation.

Nej, det totala antalet timmar måste inte bli exakt 24 timmar. Det kan skifta mellan olika dagar. Du kan också hoppa över en aktivitet om du inte har utfört den.

Det bästa är att fylla i dagboken så fort du har avslutat en aktivitet. T ex så är det bra att fylla i sömn när du vaknar eller arbete (dvs den aktivitet som du har valt att beskriva under arbete) direkt efter den är avslutad. Då har du upplevelsen färskt i minnet.

Ja, all registrerad och sparad information kan ändras under 72 timmar, dvs du kan ändra det du lagt in idag, igår och i förrgår.

Nej, det finns inga risker eller biverkningar av att använda PainDrainer.

Tänk på att du alltid ska kontakta din läkare för frågor och förändringar som berör ditt hälsotillstånd eller din medicinering.

Om du lider av svår depression bör du kontakta din läkare för konsultation innan start.

PainDrainer är inte för dig som har cancerrelaterad smärta.

PainDrainer kommer inte att fråga om eller ta ställning till din medicinering.

Som med alla beslut kring ditt hälsotillstånd eller din medicinering bör du rådfråga din läkare vid eventuella förändringar.

Du är alltid välkommen att höra av dig till [email protected] om du har frågor kring hur du använder PainDrainer, ditt konto, betalning eller tekniska frågor. Vi svarar oftast inom 24 arbetstimmar. Vårt mål är att hjälpa dig att må bättre.

Om du har frågor kring ditt hälsotillstånd eller din medicinering ska du alltid kontakta din läkare.

PainDrainer är designad för att vara så användarvänlig som möjligt. Alla funktioner har hjälptexter som förklarar hur du ska göra. Du hittar dem genom att trycka på knappen med ett frågetecken.

Det finns även instruktionsfilmer som visar hur du använder varje funktion på bästa sätt. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du alltid välkommen att mejla oss på support(at)paindrainer.com, så hjälper vi dig.

PainDrainer grundades 2018 av Prof. Carl Borrebaeck och hans forskningskoordinator, Dr. Maria Rosén Klement som lever med kronisk smärta, samt Göran Barkfors, IT-specialist. Idén föddes gemensamt då Maria efter att ha deltagit i flera smärtrehabiliteringsprogram insåg att smärtan påverkas av fler faktorer än vad som går att själv hålla reda på, då den ena dagen sällan är den andra lik. PainDrainer använder avancerade beräkningar för att ge unika förslag på rätt aktivitetsbalans till varje användare.

Här kan du se en film om PainDrainer. 

PainDrainer följer GDPR och du kan läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter i vår integritetspolicy

Vi är här för att hjälpa dig!

Här hittar du frågor och svar som handlar om PainDrainer. Saknar du något svar, tveka inte att kontakta oss på [email protected] Vår ambition är att svara dig inom 24 timmar.

kvinna-med-smarta-i-landryggen