Home – PainDrainer

paindrainer-din-digitala-smartcoach

Lever du med smärta?

I slutet av dagen kanske du inser att du inte gjort det du värdesätter mest. Att hitta en balans mellan aktivitet och smärta kan vara svårt.

PainDrainer är en digital smärtcoach som med hjälp av artificiell intelligens lär sig hur just dina aktiviteter påverkar din smärta. Appen guidar dig och ger individuella råd som hjälper dig att planera din dag och kontrollera din smärtnivå.

Det gör att du har energi kvar till de aktiviteter som du uppskattar mest.

Klinisk evidens: PainDrainer ökar livskvaliteten samt minskar smärtan hos patienter med långvarig smärta. Läs mer.

Läs mer om olika typer av smärta såsom fibromyalgi, ryggsmärta, ledvärk, smärta i nacke och axlar samt nervsmärta.

Dagbok

Här fyller du i dagens aktiviteter, hur länge de varat och med vilken intensitet. Du anger också den medelsmärta du upplever. Din upplevelse är viktig.

Planera

Planera-verktyget ger dig individuella förslag på de aktiviteter du kan göra utan att överskrida en viss smärtnivå. Du kan också få hjälp att beräkna vilken medelsmärta olika aktiviteter kan ge.

Översikt

Förstå hur din smärta påverkas av dina aktiviteters varaktighet, din upplevelse av dem och intensiteten. Du kan undersöka olika kombinationer av aktiviteter och se sambandet med din smärta.

Aktivitetsmål

Att leva med smärta kan påverka dina möjligheter att fokusera på aktiviteter som är viktiga för dig. Här får du hjälp att sätta upp mål och prioritera de aktiviteter som är värdefulla för dig.

Prova PainDrainer gratis!

”Bra hjälp för att ha koll på vad som bidrar till mer eller mindre smärta och tips på vad jag bör koncentrera mig på för att få bättre balans."
Anna
Lever med fibromyalgi och artros
"PainDrainer håller koll på mina aktiviteter och hjälper mig att prioritera när jag inte orkar själv. Jag får hjälp att inte överanstränga mig och på så vis håller jag min smärta under bättre kontroll."
Lina
Lever med en nervskada
”Att se hur starkt sambandet är mellan min sömn och smärta var en riktig ögonöppnare. PainDrainer är ett verktyg till att göra förändringar i sitt liv. ”
Marie-Louise
Lever med fibromyalgi

Börja din resa med PainDrainer

Du börjar enkelt genom att skapa ett konto. Det enda du behöver skriva in är din mejladress och ett lösenord.

När du är inloggad kan du börja din resa. Du får möjlighet att lämna en hälsodeklaration och berätta bakgrunden om dig och din smärta. Ju bättre PainDrainer lär känna dig desto bättre individuella råd kommer du att kunna få.

Skriv om dina upplevelser i dagboken

I dagboken skriver du ned vilka aktiviteter du gör och hur du upplever dem. PainDrainer lär sig nu hur du upplever din smärta kopplat till olika aktiviteter.

När du fyllt i 8 dagar kommer PainDrainer att kunna hjälpa dig med individuella förslag på aktiviteter du kan göra utan att smärtan tar överhand.

Få hjälp att planera för det som ger dig energi

När PainDrainer har lärt känna dig kommer du att få tillgång till översikter och redskap för att lära dig hur din smärta påverkas av dina dagliga aktiviteter. Du har också möjlighet att sätta upp aktivitetsmål så att du lättare kan planera in det som är viktigt för just dig.

PainDrainer fortsätter att vara din digitala smärtcoach så länge som du behöver.

Se hur PainDrainer fungerar

I samarbete med

Prova PainDrainer gratis!

Medicinteknisk produkt

Vi följer GDPR

© PainDrainer AB
org nr. 559156-5196
Medicon Village, 223 81 Lund, Sweden
info@paindrainer.com