För arbetsgivare

Börja använda PainDrainer som arbetsgivare

30% av all sjukskrivning beror på kronisk smärta. Ge dina medarbetare möjlighet att få kontroll på sin smärta, öka sitt välmående och återvända till arbetet.

Kontakta oss via info@paindrainer.com för en framtida lösning!

I samarbete med

Join our wonderful partners

Prova PainDrainer gratis!

Medicinteknisk produkt

Vi följer GDPR

© PainDrainer AB
org nr. 559156-5196
Medicon Village, 223 81 Lund, Sweden
info@paindrainer.com