För arbetsgivare

Börja använda PainDrainer som arbetsgivare

30% av all sjukskrivning beror på kronisk smärta. Ge dina medarbetare möjlighet att få kontroll på sin smärta, öka sitt välmående och återvända till arbetet.

Kontakta oss för en framtida lösning!

Kontakta oss på adressen:

info@paindrainer.com

eller

Klicka Här

I samarbete med

Join our wonderful partners

Prova gratis i 14 dagar!

certifieringar

Medicinteknisk produkt

GDPR godkänd

© PainDrainer AB
Medicon Village, 223 81 Lund, Sweden
info@paindrainer.com