Om oss

Historien bakom PainDrainer

Året var 2018 på Lunds Universitet och professor Carl Borrebaeck arbetade tillsammans doktor Maria Rosén Klement. Maria, som själv lever med kronisk smärta gick ett program i smärtrehabilitering. Under programmet insåg Maria att alla som gick programmet hade samma problem. Ingen dag är den andra lik och smärtan påverkas av sömn och av alla dagliga aktiviteter. Maria delade då sina tankar med Carl om svårigheten att hålla reda på alla faktorer som påverkade hennes smärta och att avancerade beräkningar borde kunna användas för att beräkna detta.

Maria och Carl bestämde sig för att involvera IT specialisten Göran Barkfors och de började tillsammans utforska möjligheten att hjälpa människor som lever med långvarig smärta genom maskininlärning, s k artificiell intelligens.

Målet var att skapa ett verktyg som hjälper de med kronisk, icke-malign smärta att förstå hur olika aktiviteter, och kombinationer av aktiviteter påverkar smärtan för att kunna ta kontroll över sin smärta.

Under våren 2021 avslutades PainDrainers pilotstudie med mycket lovande resultat. Deltagarna i studien upplevde ökad livskvalitet och minskad smärtnivå redan efter 6 veckor. 

Detta tack vare investerare, smärtspecialister och smärtpatienter som precis som Maria, Carl och Göran helhjärtat trodde på idén och att den kunde förverkligas.

PainDrainer bygger på vetenskaplig grund och är CE-märkt.

Se filmen hur idén till PainDrainer föddes

Watch the story behind PainDrainer

Nyhetsrum

Här kan du läsa nyheter och pressmeddelanden om PainDrainer. Vi lägger även ut lediga tjänster, så håll ögonen öppna. 

vi som arbetar med Paindrainer

Den rätta mixen av kompetens och erfarenhet

Vår styrelse

Carl Borrebaeck

Styrelseordförande
Professor Carl Borrebaeck är en entreprenör och företagsledare som grundat Nasdaq-noterade företagen Immunovia AB, SenzaGen AB, BioInvent Int. AB samt Alligator AB. Carl Borrebaeck har tilldelats ett antal utmärkelser såsom AkzoNobels Science Prize (2009), Royal Engineering Academy Gold Medal (2012) för ”hans banbrytande forskning om biomarkörer” och han utsågs till ”Biotech Builder of the year” 2017 för sitt entreprenörskap. Han är chef för CREATE Health Strategic Center for Translational Cancer Research, permanent medlem av the Royal Academy of Engineering Sciences, och tidigare vice rektor för Lunds Universitet. Carl Borrebaeck är också ”Founding Mentor” för Nordic Mentor Network for Entrepreneurship (NOME). Nuvarande uppdrag: Ordförande i PainDrainer AB, SenzaGen AB, Immunovia AB och CB Ocean Capital AB. Styrelsemedlem i Alligator Bioscience AB, Qlucore AB och Scandion A/S.

Hans Lindroth

Styrelseledamot
Hans Lindroth har lång erfarenhet av riskkapitalinvesteringar och har varit involverad i över 60 bolag inom IT, bioteknik, och fastighetsutveckling på fyra kontinenter. Hans är medgrundare av flertalet företag. Han är mycket engagerad i välgörenhetsprojekt inom utbildning, kultur och socialt arbete: med ett särskilt fokus på att stödja barn som har det svårt. Hans föreläser om ny teknologi och ny media. Han är tidigare hockeyspelare. Uppdrag: 1987-88 Systemexpert, Crosfield Electronics, 1988-98 Olika operativa positioner inom Marieberg / Bonnier-gruppen. 1998- VD för Lingfield AB – förvaltningsbolag för innehav av Peder Wallenberg Charitable Trust. VD för Carpe Vitam International och Carpe Vitam Foundation. Styrelseledamot i Lemshaga Foundation. 2005- Specialrådgivare och teknisk investerare för Tamares Group. 2018- Finansiell rådgivare till familjen Svanberg.

Peter Benson

Styrelseledamot
Peter Benson ledde grundandet av Sunstone Life Science Ventures och agerade Managing Partner från 2007–2019. Peter har dessutom lång erfarenhet från Global Life Science-branschen som investerare, grundare, styrelseledamot och ledande befattningshavare, i 10 olika börsnoterade bolag. Tidigare operativa befattningar inkluderar Head of Life Science Ventures på Vækstfonden (Den danska tillväxtfonden), VD för Hospital Care Division och Senior Vice President på Pharmacia AB samt Executive Vice President Marketing & Sales på Kabi Pharmacia Parenterals.

Per Antonsson

Styrelseledamot
Per Antonsson har doktorsexamen i medicinsk vetenskap och kandidatexamen i analytisk kemi och biokemi från Lunds universitet. Som Investment Manager på Almi Invest har Per lång erfarenhet av affärsutveckling och investeringar i nystartade företag, speciellt inom Life Science. Han har haft flera roller i läkemedels- och bioteknikföretag. Per är idag styrelseledamot i två andra nystartade företag inom life science.

Mattias Ohlsson

Styrelseledamot
Mattias Ohlsson är professor vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik, Lunds universitet. Han är även professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad. Mattias forskningsintressen fokuserar på AI och maskininlärning och dess tillämpningar inom vårdsektorn. Mattias har tidigare erfarenhet av att utveckla AI-baserad medicinteknisk utrustning såsom några av de produkter som tillverkas av Exini Diagnostics AB.

Erik Frick

VD
Erik Frick har lång erfarenhet av arbete med digitala produkter och kommersiellt arbete. Han kommer närmast från rollen som COO & Vice VD på Resurs Bank där han arbetade med övergripande bolagsstrategier, affärsutveckling, marknad samt produktutveckling och ansvarade bland annat för utveckling och kommersialisering av deras app inom fintech med runt en kvarts miljon användare. Erik har även erfarenhet som styrelseledamot i Kivra OY under deras lanseringsfas på den finska marknaden. Erik har en MSc i Entrepreneurship and business design från Chalmers tekniska högskola.