Om oss

Historien bakom Paindrainer

Paindrainer har vetenskaplig dokumenterad effekt i flera kliniska studier och är en CE-märkt medicinteknisk app som hjälper personer med långvarig smärta att öka sin livskvalitet och förbättra sin aktivitetsbalans.

Hur idén föddes och resultatet av första kliniska studien

Året var 2017, Professor Carl Borrebaeck arbetade tillsammans doktor Maria Rosén Klement vid Lunds Universitet. Maria, som själv lever med kronisk smärta gick ett program i smärtrehabilitering. Under programmet insåg Maria att alla som gick programmet hade samma problem. Ingen dag är den andra lik och smärtan påverkas av sömn och av alla dagliga aktiviteter. Maria delade då sina tankar med Carl om svårigheten att hålla reda på alla faktorer som påverkade hennes smärta och att avancerade beräkningar borde kunna användas för att beräkna detta.

Maria och Carl bestämde sig för att involvera IT specialisten Göran Barkfors och de började tillsammans utforska möjligheten att hjälpa människor som lever med långvarig smärta genom maskininlärning, så kallat artificiell intelligens.

Målet var att skapa ett verktyg som hjälper de med kronisk, icke-malign smärta att förstå hur olika aktiviteter, och kombinationer av aktiviteter påverkar smärtan för att kunna ta kontroll över sin smärta.

Under våren 2021 avslutades Paindrainers första kliniska studie med mycket lovande resultat. Majoriteten av deltagarna i studien upplevde ökad livskvalitet och minskad smärtnivå. 

Detta tack vare investerare, smärtspecialister och smärtpatienter som precis som Maria, Carl och Göran helhjärtat trodde på idén och att den kunde förverkligas.

2018

Paindrainer AB grundas på Medicon Village i Lund av Prof. Carl Borrebaeck, Dr Maria Rosén Klement och Göran Barkfors.

2019

Den första beta-version färdig för kliniska studier.

2021

Den första kliniska studien i samarbete med University of California San Diego Health avslutas och publiceras med mycket goda resultat.

2022

Kliniska studier med Newton-Wellesley Hospital i Boston och Weill Cornell Medicine i New York befäster Paindrainers kliniska evidens och den 4:e studien påbörjas i samarbete med SUS i Lund.

Några av våra partners

Ledande sjukhus och smärtspecialister i Skandinavien och USA har bidragit till utvecklingen av Paindrainer. Vi är tacksamma för att våra partners och patientorganisationer ger oss deras stöd.

Långvarig smärta​ - solnedgång med vallmoblomma
Vårt team

Den rätta mixen av kompetens och erfarenhet

Vi är ett starkt team som är jobbar för att hjälpa människor runt om i världen som lever med smärta. Vill du vara del av vårt härliga team så är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss
Pressrum

Nyheter & pressmeddelanden

Här kan du läsa nyheter och pressmeddelanden om Paindrainer. Vi lägger även ut lediga tjänster, så håll ögonen öppna!

Alla pressmeddelanden
Pressrum
Erik Frick - VD Paindrainer

Erik Frick
VD
[email protected]
+46 736 61 21 23

FAQ

Vanlig frågor om Paindrainer

Här hittar du vanliga frågor och svar. Saknar du något svar, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa dig!

expand_more
Vem vänder Paindrainer sig till?
Appen är för dig som lever med långvarig (kronisk) smärta och vill få hjälp med att förstå hur de dagliga aktiviteterna påverkar smärtnivån för att kunna ta kontroll över din dag. PainDrainer har i flertalet kliniska studier visat på god effekt att både bättra livskvaliteten och minska smärtnivån. PainDrainer hjälper dig som har ett samband mellan dina dagliga aktiviteterna och smärtnivå. Appen kommer att upptäcka vilka aktiviteter, och kombinationer av aktiviteter som påverkar smärtnivån. Appen kan därför inte hitta samband vid t ex migrän. Om du lider av svår depression bör du kontakta din läkare för konsultation innan start.
expand_more
Hur fungerar Paindrainer?
Appen använder artificiell intelligens (AI) för att analysera hur aktiviteter påverkar smärtnivån.  En användare loggar sju kategorier som har vetenskapligt bevisad påverkan på smärtnivån: sömn, arbete, vila, fritidsaktiviteter, träning, vardagsmotion och sömn. Smärtnivån loggas på en skala från 0 till 10. Baserat på samband som nätverket hittar för varje enskild individ, får varje användare helt unika rekommendationer på hur man kan agera för att ta kontroll över sin dag. Användaren får på så sätt hjälp till bättre aktivitetsbalans och att förstå hur aktiviteterna påverkar smärtan.
expand_more
Vad skiljer denna app från andra smärtappar?
PainDrainer är den enda smärtapp som har vetenskaplig dokumenterad effekt, är klassad som en medicinteknisk produkt, är CE-märkt och är helt patient-centrisk! Det betyder att varje användare får guidning och förslag utifrån sina egna data. Vi har utvecklat PainDrainer i nära samarbete med sjukhus, universitet, smärtspecialister, fysioterapeuter och psykologer som alla är verksamma inom smärtrehabilitering. PainDrainer bygger på kliniskt vedertagen praxis som används på ledande smärtkliniker. Med hjälp av vårt proprietära nätverk (AI) gör vi denna praxis tillgänglig digitalt.
expand_more
Vad är den vetenskapliga grunden för Paindrainer?
PainDrainer bygger på self-management (länk till self-management sidan) och är baserat på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (länk till ACT sidan) som är en gren inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Self-management (självhantering) är en viktig del av kronisk smärtvård. Enligt ett EU projekt (Relief Horizon 2020 program grant No 689476) kommer eHälsa att spela en betydande roll att stödja människors self-management av långvarig (kronisk) smärta.  Acceptance Commitment Therapy har visat sig ha god effekt för människor med långvarig (kronisk) smärta genom att förbättra livskvaliteten, minska antal sjukskrivningsdagar och öka kontrollen över den egna livssituationen. Vi genomför kontinuerligt kliniska studier på PainDrainer och har idag flertalet studier som visar på klinisk effekt av att använda PainDrainer under 12 veckor.
expand_more
Hur lång tid tar det innan jag får effekt av Paindrainer?
Våra kliniska studier som visar på signifikant förbättring av livskvaliteten och signifikant minskning av smärtan pågår under 12 veckor. Men redan efter 6 veckor ser vi en förbättring hos de smärtpatienter som deltar i studien.
expand_more
Vem har grundat Paindrainer?
PainDrainer grundades 2018 på Medicon Village i Lund av Prof. Carl Borrebaeck och hans dåvarande forskningskoordinator på Lunds Universitet, Dr. Maria Rosén Klement som lever med kronisk smärta, samt Göran Barkfors, IT-specialist. Idén föddes gemensamt då Maria efter att ha deltagit i flera smärtrehabiliteringsprogram insåg att smärtan påverkas av fler faktorer än vad som går att själv hålla reda på, då den ena dagen sällan är den andra lik. PainDrainer använder avancerade beräkningar för att ge unika förslag på rätt aktivitetsbalans till varje användare. Här kan du läsa mer om historien bakom PainDrainer.
Fler vanliga frågor