Värt att veta

Långvarig smärta​

Smärta är en inbyggd skyddsreflex. Utan smärtsignaler skulle vi inte överleva. Smärtan får oss att skydda en skadad kroppsdel så att inte skadan förvärras. Vi har receptorer i hela kroppen som kan skicka den här typen av signaler till hjärnan. Det är dessa signaler som får oss att t ex dra undan handen från en varm platta.

Långvarig smärta​ - solnedgång med vallmoblomma

Ibland blir smärtan långvarig. Om du har haft återkommande värk längre än 3 till 6 månader räknas det som långvarig smärta, som är en sjukdom i sig. I Sverige anger så många som 20% av befolkningen att de lever med smärta som påverkar deras livskvalitet.

Vid långvarig smärta skickas varningssignalerna trots att det inte längre finns någon omedelbar fara. Läkare vet ännu inte varför vissa utvecklar långvarig smärta och andra inte. Det är ett komplicerat tillstånd som påverkas av många faktorer.

Fysisk aktivitet har en positiv effekt mot smärta. När man rör på sig produceras hormon som ger smärtlindring och ökar välbefinnande. Träning i kombination med förbättrad själv hanteringsförmåga så kallad self-managment har visat sig ha god effekt på förbättrad livskvaliteten vid långvarig smärta.

2020 uppdaterades definitionen av smärta av International Association of the Study of Pain (IASP) och den nya definitionen förtydligar att smärta alltid är en personlig upplevelse. Smärtan påverkas i olika grad av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Det är viktigt att varje individs beskrivning av smärta respekteras.

Forskning

PainDrainer bygger på vetenskapligt bevisade metoder

Ledande sjukhus och smärtspecialister i Skandinavien och USA har bidragit till utvecklingen av PainDrainer. Med hjälp av avancerade beräkningar som bygger på artificiell intelligens hjälper PainDrainer dig att förstå hur dina dagliga aktiviteter påverkar din smärtnivå.

Effekt efter ca. 6 veckor med Pain Drainer

Minskad smärta

Oförändrad

Ökad smärta

Kom igång

Ladda ner appen och börja idag!

Vill du förstå hur dina aktiviteter påverkar smärtnivån och förbättra din livskvalitet? Du får 14 dagar provperiod. 100% av deltagarna i den kliniska studien på Weill Cornell Medicine i New York angav bättre förståelse hur deras aktiviteter påverkar deras smärtnivå.

Screenshot från appens första sida.