Värt att veta

Fibromyalgi – symtom, diagnos och behandlingar

Fibromyalgi är en långvarig smärta eller värk i musklerna som känns på flera ställen i kroppen. Den som drabbas av Fibromyalgi upplever också en ökad smärtkänslighet. Det finns behandlingar för fibromyalgi som kan lindra symtomen.

Fibromyalgi - Solnedgång över skog

I den här artikeln går vi igenom vad fibromyalgi är, vilka symtomen är, hur diagnosen ställs och vilka behandlingar som finns.

Kontakta en vårdcentral om du har värk i kroppen som nyligen tillkommit och som inte går över på ett par veckor, eller om värken ger besvär i vardagen. Om det finns samband mellan dina aktiviteter och din smärta kan PainDrainer hjälpa dig att planera och prioritera din dag så att du har energi till det som är viktigt för dig.

Vad är fibromyalgi?

Kännetecknet för fibromyalgi är en långvarig och utbredd värk i kroppen som känns på flera ställen samtidigt och ofta upplevs som muskelvärk. Ömhet, sömnstörningar och trötthet är andra tecken. Ordet fibromyalgi betyder värk i muskler och bindväv. Det mer övergripande ordet myalgi betyder “generell muskelvärk” eller “ont överallt” (och fibromyalgi på engelska heter fibromyalgia).

Utmaningen med fibromyalgi var att diagnosen länge var ifrågasatt. Det var först på 80-talet som sjukdomen accepterades som diagnos.

Orsaker till fibromyalgi – är det ärftligt?

Det kan finnas flera orsaker till att en person får fibromyalgi. Ett exempel kan vara att du har ont i någon avgränsad del av kroppen i många år innan du utvecklar fibromyalgi.

Även stress, dålig sömn och enformiga rörelser kan bidra. Som t ex ett arbete där du alltid rör dig på samma sätt kan belasta muskler så att du får långvarig muskelvärk.

Olika personer har olika stor risk att drabbas, och en viss genetisk faktor har identifierats. Idag  tror man att den genetiska aspekten kan spela en större roll än man tidigare trott. Studier har visat att döttrar till fibromyalgidrabbade löper större risk att utveckla fibromyalgi.


Fibromyalgi kan påverkas av andra symptom

Andra besvär än ärftliga faktorer kan ge en ökad risk att utveckla fibromyalgi. Bland dessa kan nämnas:

  • Sömnstörningar
  • Stress
  • Långvarig, lokal smärta
  • Långvariga infektioner
  • Traumatiska händelser (både fysiska och psykiska)
TIPS!

Läs mer om Fibromyalgi hos Fibromyalgiförbundet

Vilka är symtomen på fibromyalgi?

Fibromyalgi kännetecknas ofta av att smärtan flyttar sig mellan kroppsdelarna. Smärtan måste finnas på flera olika ställen i kroppen för att du ska kunna få diagnosen. Ofta drabbas vissa kroppsdelar mer än andra, och det vanligaste är ont i nacken, axlarna och nedre delen av ryggen. Vissa får också ont i lederna.

En tredjedel av dem som har fibromyalgi har spontana uppehåll i smärtan.

Kriterier för att ställa diagnos fibromyalgi

För att få diagnosen ska du ha haft smärta i minst tre månader och muskelvärken ska vara spridd över kroppen. Patienten ska också uppleva smärta vid tryck på minst 11 av 18 särskilt definierade punkter. Dessa 18 punkter, nio på varje sida av kroppen, gör ont när man trycker på dem.

Värk i led
Forskning

PainDrainer bygger på vetenskapligt bevisade metoder

Ledande sjukhus och smärtspecialister i Skandinavien och USA har bidragit till utvecklingen av PainDrainer. Med hjälp av avancerade beräkningar som bygger på artificiell intelligens hjälper PainDrainer dig att förstå hur dina dagliga aktiviteter påverkar din smärtnivå.

Effekt efter ca. 6 veckor med Pain Drainer

Minskad smärta

Oförändrad

Ökad smärta

Kom igång

Ladda ner appen och börja idag!

Vill du förstå hur dina aktiviteter påverkar smärtnivån och förbättra din livskvalitet? Du får 14 dagar provperiod. 100% av deltagarna i den kliniska studien på Weill Cornell Medicine i New York angav bättre förståelse hur deras aktiviteter påverkar deras smärtnivå.

Screenshot från appens första sida.