Forskning

Paindrainer - en kliniskt bevisad metod

Ledande sjukhus och smärtspecialister i Skandinavien och USA har bidragit till utvecklingen av Paindrainer. Appen, en medicinteknisk CE-märkt produkt, har vetenskaplig dokumenterad effekt. Med hjälp av avancerade beräkningar hjälper appen dig att förstå hur de dagliga aktiviteterna påverkar smärtnivån så du kan ta kontroll över den.

Ökad livskvalitet och minskad upplevelse av smärta

Tre kliniska studier är genomförda och visar på mycket god klinisk effekt vid regelbunden användning av Paindrainer under 12 veckor.

  • check
    Den första studien från UCSD Health Science är publicerad och visar på signifikant ökad livskvalitet och minskad upplevelse av smärta.
  • check
    De kliniska studier i Newton-Wellesley Hospital i Boston och Weill Cornell Medicine i New York är avslutade med mycket bra utfall. T.ex. förbättrades depression i alla och den fysiska funktionen i en majoritet av smärtpatienterna.
  • check
    100% av deltagarna i New York angav bättre förståelse hur deras aktiviteter påverkar deras smärtnivå.
Ladda ner vår studie (PDF)

Effekt efter ca. 6 veckor med Paindrainer*

Minskad smärta

Oförändrad

Ökad smärta

*Polston, G.R,. et. al., (2022) Ann Clin Case Rep. 7:2226.

Paindrainer använder artificiell intelligens (AI) för att analysera hur aktiviteter påverkar smärtnivån.

Artificiell intelligens

Paindrainer använder artificiell intelligens (AI) för att analysera hur aktiviteter påverkar smärtnivån. Kärnan i appen är ett proprietärt nätverk, vilket är själva motorn. En användare loggar sju kategorier som har vetenskapligt bevisad påverkan på smärtnivån: sömn, arbete, vila, fritidsaktiviteter, träning, vardagsmotion och hushållsarbete. Smärtnivån loggas på en skala från 0 till 10. Baserat på samband som nätverket hittar för varje enskild individ, får varje användare helt unika rekommendationer på hur man kan agera för att ta kontroll över sin dag. Användaren får hjälp till bättre aktivitetsbalans och att förstå hur ens aktiviteter påverkar smärtan.

Långvarig smärta

Smärta är en skyddsreflex som varnar dig för att något i din kropp är skadat eller på väg att skadas. Akut smärta beror på sjukdom eller skada men ibland finns smärtan kvar efter att skadan läkt. När du haft ont i mer än 3-6 månader räknas den som långvarig. Långvarig smärta räknas som en egen sjukdom och hur du upplever smärtan är individuellt. Den kan variera i intensitet, längd och känsla. Att leva med smärta kan göra varje dag till en utmaning.

Att ha ont under en längre tid kan medföra att du även drabbas av trötthet och sömnstörning, köldkänsla, nedsatt lust och aptit, undvikandebeteende m.m. Smärta behöver inte vara farligt, men om den blir långvarig kan du behöva hjälp att hantera och anpassa din vardag. Det kan handla om att stärka den egna förmågan att hantera och påverka den situation du befinner dig i.

Långvarig smärta​ - solnedgång med vallmoblomma
Paindrainer appen

Att leva ett värdebaserat liv

Självhantering (self-management) handlar om din förmåga att kunna hantera din egen livssituation. Forskning visar att genom att stärka din förmåga så kan du även minska din smärta, vilket är en viktig del i smärthanteringen. En av behandlingsformerna som används vid smärtkliniker idag är Acceptance and commitment therapy (ACT). 

Självhantering handlar bland annat om att förstå sin smärta och hur den påverkar dig. Det handlar också om att  hitta träning och aktiviteter som passar dig med hjälp av att sätta upp mål och ändra beteenden. Det kan också handla om att lägga in fler pauser under dagen, för att nå en bättre balans.

En del av självhanteringen handlar om att skapa ett rikt och värdefullt liv, trots en förändrad livssituation. Målet är att lära sig hantera sin vardag och åter ta kontrollen.

FAQ

Vanlig frågor om Paindrainer

Här hittar du vanliga frågor och svar. Saknar du något svar, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa dig!

expand_more
Vem kan använda Paindrainer?
Om du lider av kronisk smärta och vill få bättre kontroll över hur du mår dagligen, kan Paindrainer vara en hjälpsam app för dig. Genom att ge dig verktyg och guider för att förstå hur dina dagliga aktiviteter påverkar din smärtnivå, kan Paindrainer hjälpa dig att hitta en hälsosammare aktivitetsbalans och ge dig möjlighet att ta kontroll över din smärta.
expand_more
Hur fungerar Paindrainer?
PainDrainer är en app som hjälper användare med kronisk smärta att förstå sambandet mellan deras dagliga aktiviteter och smärtnivå genom att använda artificiell intelligens (AI). Appen ger användarna unika rekommendationer baserade på deras loggade aktiviteter och smärtnivå, för att hjälpa dem att förbättra sin aktivitetsbalans och minimera sin smärta.
expand_more
Vad skiljer denna app från andra smärtappar?
Paindrainer är en medicinteknisk produkt som har en dokumenterad, positiv effekt på smärta och är patientcentrisk, vilket innebär att varje användare får personligt anpassade rekommendationer baserade på deras egna data. Appen har utvecklats i samarbete med sjukhus, universitet, smärtspecialister, fysioterapeuter och psykologer inom smärtrehabilitering och bygger på beprövad klinisk praxis. Genom att använda vårt AI-nätverk gör vi denna praxis tillgänglig digitalt.
expand_more
Vad är den vetenskapliga grunden för Paindrainer?
Paindrainer bygger på self-management och Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en form av kognitiv beteendeterapi. Self-management är en viktig del av behandlingen av kronisk smärta och ACT har visat sig vara effektivt för att förbättra livskvaliteten, minska sjukskrivningsdagar och öka kontrollen över den egna livssituationen hos personer med kronisk smärta.
expand_more
Hur lång tid tar det innan jag får effekt av Paindrainer?
Enligt våra kliniska studier har användning av Paindrainer under 12 veckor visat på signifikant förbättring av livskvaliteten och minskning av smärta. Även efter 6 veckor har deltagande smärtpatienter rapporterat förbättringar.
expand_more
Vem har grundat Paindrainer?
Paindrainer grundades 2018 i Lund av Prof. Carl Borrebaeck, Dr. Maria Rosén Klement och Göran Barkfors. Idén föddes då Maria insåg att smärtan påverkas av fler faktorer än man kan hålla reda på och att varje dag kan vara annorlunda. Paindrainer använder avancerade beräkningar för att ge unika förslag på rätt aktivitetsbalans till varje användare.
Fler vanliga frågor
Kom igång

Ladda ner appen och börja idag!

Ladda ner Paindrainer och börja förstå hur dina dagliga aktiviteter påverkar din smärta idag! Prova appen gratis i 14 dagar och se själv hur du kan förbättra din livskvalitet.

Screenshot från appens första sida.