Forskning

Paindrainer - en kliniskt bevisad metod

Ledande sjukhus och smärtspecialister i Skandinavien och USA har bidragit till utvecklingen av Paindrainer. Appen, en medicinteknisk CE-märkt produkt, har vetenskaplig dokumenterad effekt. Med hjälp av avancerade beräkningar hjälper appen dig att förstå hur de dagliga aktiviteterna påverkar smärtnivån så du kan ta kontroll över den.

Ökad livskvalitet och fysisk funktion samt minskad upplevelse av smärta

Tre kliniska studier är genomförda och visar på mycket god klinisk effekt vid regelbunden användning av Paindrainer under 12 veckor.

  • check
    Den första studien från UCSD Health Science är publicerad och visar på signifikant ökad livskvalitet och minskad upplevelse av smärta.
  • check
    Multicenter studien från Newton-Wellesley Hospital i Boston och Weill Cornell Medicine i New York är avslutade med mycket bra utfall och publicerad i den välrenommerade tidskriften Pain Medicine. Studien visar tydligt att självhantering(self-management) av kronisk smärta med hjälp av Paindrainers digitala verktyg framgångsrikt förbättrade patienternas smärta (livskvalitet), fysiska funktion, depression, ångest och smärt katastrofiering under studiens 12-veckorsperiod. .
  • check
    100% av deltagarna i New York-studien rapporterade en bättre förståelse för hur deras aktiviteter påverkar deras smärtnivå, vilket visar effektiviteten hos Paindrainer när det gäller att öka patientens medvetenhet och kontroll över sin smärtrehabilitering.

Publikationer

Effekt efter ca. 6 veckor med Paindrainer*

Minskad smärta

Oförändrad

Ökad smärta

*Polston, G.R,. et. al., (2022) Ann Clin Case Rep. 7:2226.

Paindrainer använder artificiell intelligens (AI) för att analysera hur aktiviteter påverkar smärtnivån.

Förstärkt intelligens

Paindrainer använder förstärkt intelligens för att analysera hur aktiviteter påverkar smärtnivån. En användare loggar sju kategorier som har vetenskapligt bevisad påverkan på smärtnivån: sömn, arbete, vila, fritidsaktiviteter, träning, vardagsmotion och hushållsarbete. Smärtnivån loggas på en skala från 0 till 10. Baserat på samband som nätverket hittar för varje enskild individ, får varje användare helt unika rekommendationer på hur man kan agera för att ta kontroll över sin dag. Användaren får hjälp till bättre aktivitetsbalans och att förstå hur ens aktiviteter påverkar smärtan.

Långvarig smärta

Smärta är en skyddsreflex som varnar dig för att något i din kropp är skadat eller på väg att skadas. Akut smärta beror på sjukdom eller skada men ibland finns smärtan kvar efter att skadan läkt. När du haft ont i mer än 3-6 månader räknas den som långvarig. Långvarig smärta räknas som en egen sjukdom och hur du upplever smärtan är individuellt. Den kan variera i intensitet, längd och känsla. Att leva med smärta kan göra varje dag till en utmaning.

Att ha ont under en längre tid kan medföra att du även drabbas av trötthet och sömnstörning, köldkänsla, nedsatt lust och aptit, undvikandebeteende m.m. Smärta behöver inte vara farligt, men om den blir långvarig kan du behöva hjälp att hantera och anpassa din vardag. Det kan handla om att stärka den egna förmågan att hantera och påverka den situation du befinner dig i.

Långvarig smärta​ - solnedgång med vallmoblomma
Paindrainer appen

Att leva ett värdebaserat liv

Självhantering (self-management) handlar om din förmåga att kunna hantera din egen livssituation. Forskning visar att genom att stärka din förmåga så kan du även minska din smärta, vilket är en viktig del i smärthanteringen. En av behandlingsformerna som används vid smärtkliniker idag är Acceptance and commitment therapy (ACT). 

Självhantering handlar bland annat om att förstå sin smärta och hur den påverkar dig. Det handlar också om att  hitta träning och aktiviteter som passar dig med hjälp av att sätta upp mål och ändra beteenden. Det kan också handla om att lägga in fler pauser under dagen, för att nå en bättre balans.

En del av självhanteringen handlar om att skapa ett rikt och värdefullt liv, trots en förändrad livssituation. Målet är att lära sig hantera sin vardag och åter ta kontrollen.

FAQ

Vanlig frågor om Paindrainer

Här hittar du vanliga frågor och svar. Saknar du något svar, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa dig!

expand_more
Behöver jag vara tekniskt kunnig för att använda Paindrainer?
Paindrainer är utvecklad och designad för att vara så användarvänlig som möjligt. Tekniken ska inte hindra dig från att få hjälp med smärtan, tvärtom! Vi gör kontinuerligt användartester för att säkerställa att användare förstår syftet med appen och hur de ska använda den. Om du har feedback så är du varmt välkommen att höra av dig med den. Behöver du support är du alltid välkommen att mejla oss på [email protected] Vi finns här för att hjälpa dig.
expand_more
Kan jag sluta ta min medicin när jag använder Paindrainer?
Paindrainer kommer inte att fråga om eller ta ställning till din medicinering. Som med alla beslut kring ditt hälsotillstånd eller din medicinering bör du rådfråga din läkare vid eventuella förändringar.
expand_more
Finns det risker eller biverkningar att använda Paindrainer?
Det finns inga kända risker eller biverkningar av att använda Paindrainer. Appen är en CE-märkt medicinteknisk produkt och vi följer de krav på kontinuerliga riskanalyser för att säkerställa att appen är säker att använda. Tänk på att du alltid ska kontakta din läkare för frågor och förändringar som berör ditt hälsotillstånd eller din medicinering. Om du lider av svår depression bör du kontakta din läkare för konsultation innan start. Paindrainer är inte för dig som har cancerrelaterad smärta. Appen är från 18 år.
expand_more
Hur länge ska jag använda Paindrainer?
CARE program i Paindrainer löper under 12 veckor, vilket följer beprövad smärtrehabilitering. Smärtrehabilitering varar vanligtvis 10-12 veckor och trappas därefter ner och patienten praktiserar att hantera smärtan på egen hand. Paindrainer kan vara ett kontinuerligt stöd i vardagen för att lindra och hantera smärtan. Ingen dag är den andre lik och smärtan kan förändras. Genom att fortsätta med Paindrainer så kan du kontinuerligt anpassa din aktivitetsnivå och få stöd att uppnå dina aktivitetsmål. De kliniska studier vi genomför är 12 veckor och vid avslutade studier visar resultaten signifikant förbättring av livskvaliteten, ökad fysisk förmåga och minskad smärtupplevelse. Efter avslutade studier önskar majoriteten av deltagarna att fortsätta med Paindrainer.
expand_more
Hur lång tid tar det innan jag får effekt av Paindrainer?
När du börjar använda Paindrainer får du direkt tillgång till CARE programmet och olika övningar för att hantera och lindra smärtan. Efter 7 loggade dagar börjar du få personliga rekommendationer på hur du kan planera din dag och uppnå aktivitetsbalans. Våra kliniska studier som visar på signifikant förbättring av livskvaliteten och signifikant minskning av smärtan pågår under 12 veckor. Men redan efter 6 veckor ser vi en förbättring hos de smärtpatienter som deltar i studien.
expand_more
Vad är den vetenskapliga grunden för Paindrainer?
Paindrainer bygger på self-management och är baserat på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som är en gren inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Self-management (självhantering) är en viktig del av kronisk smärtvård. Enligt ett EU projekt (Relief Horizon 2020 program grant No 689476) kommer eHälsa att spela en betydande roll att stödja människors self-management av långvarig (kronisk) smärta. Acceptance Commitment Therapy har visat sig ha god effekt för människor med långvarig (kronisk) smärta genom att förbättra livskvaliteten, minska antal sjukskrivningsdagar och öka kontrollen över den egna livssituationen. Vi genomför kontinuerligt kliniska studier på Paindrainer och har idag flertalet studier som visar på klinisk effekt av att använda Paindrainer under 12 veckor.
expand_more
Vad skiljer denna app från andra smärtappar?
Paindrainer är en CE-märkt medicinteknisk produkt med vetenskapligt dokumenterad effekt och är helt patient-centrisk! Det betyder att varje användare får guidning och förslag utifrån sina egna data. Vi har utvecklat Paindrainer i nära samarbete med sjukhus, universitet, smärtspecialister, fysioterapeuter och psykologer som alla är verksamma inom smärtrehabilitering. Paindrainer bygger på kliniskt vedertagen praxis som används på ledande smärtkliniker. Med hjälp av vårt proprietära nätverk (AI) gör vi denna praxis tillgänglig digitalt.
expand_more
Vem vänder Paindrainer sig till?
Appen är för dig som lever med långvarig (kronisk) smärta och vill få hjälp med att förstå hur de dagliga aktiviteterna påverkar smärtnivån för att kunna ta kontroll över smärtan. Paindrainer har i flertalet kliniska studier visat på god effekt att både bättra livskvaliteten, minska den upplevda smärtan och öka den fysiska förmågan. Paindrainer hjälper dig som har ett samband mellan dina dagliga aktiviteterna och smärtnivå. Appen kommer att upptäcka vilka aktiviteter, och kombinationer av aktiviteter som påverkar smärtnivån och utifrån dina egna data ge rekommendationer hur du kan uppnå aktivitetsbalans och nå dina mål. Appen kan därför inte hitta samband vid t ex migrän. Om du lider av svår depression bör du kontakta din läkare för konsultation innan start.
Fler vanliga frågor
Kom igång

Ladda ner appen och börja idag!

Ladda ner Paindrainer och börja förstå hur dina dagliga aktiviteter påverkar din smärta idag! Prova appen gratis i 14 dagar och se själv hur du kan förbättra din livskvalitet.

Screenshot från appens första sida.