Värt att veta

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Målet - att skapa ett rikt och meningsfullt liv, trots smärtan. Att kunna återta kontrollen i sin vardag är viktigt för att kunna få en god livskvalitet.

Ledvärk - Täcke av moln

Vad är ACT?

ACT är en terapiform som används inom flera områden i sjukvården. Smärthantering är en av dem och ACT är idag den ledande rehabiliteringsformen för människor med långvarig smärta.

Smärthantering genom ACT hjälper individen att undersöka sitt förhållningssätt till sin smärta och det som är viktigt i livet. 

Man talar om att öka sin psykologiska flexibilitet, det vill säga förmågan att hantera olika situationer och skapa distans till tankar som inte tjänar oss vilket leder till att vi kan göra mer medvetna val.

Att öka det värdefulla

Att leva med långvarig smärta innebär för många att energin inte räcker till det som vi värdesätter högst. 

Målet med ACT är att kunna leva ett rikt och värdebaserat liv där vi har tid och energi att göra det vi tycker om, samtidigt som vi accepterar hur livet ser ut just nu. 

PainDrainer ger dig ett verktyg som ger dig möjligheten att leva ett mer värdebaserat liv. PainDrainer ger dig helt individuella förslag och hjälper dig att planera din dag utifrån dina egna mål så att du har energi till det som är viktigt för just dig. 

ACT utgår från sex olika delar

NÄRVARO Att vara närvarande här och nu i det du gör eller upplever.

DEFUSION Att se tanken som en tanke och inte en sanning. 

ACCEPTANS Att ge utrymme för alla tankar och känslor och inte mota bort de som är smärtsamma. Acceptans är ett alternativ till att undvika beteende och handlingar. 

DET OBSERVERANDE JAGET Att lära sig skilja på det jag själv tänker och den del som observerar tankar och känslor. 

VÄRDERINGAR Att uppmärksamma och fokusera på det som du vill att ditt liv ska innehålla. 

ÅTAGANDEN Att göra det du tycker är viktigt trots att det är svårt och kämpigt. 

Att förhålla sig till tankar och känslor

Att ha negativa känslor och tankar om smärta är inte ovanligt, men när de hindrar oss i vardagen så kan ACT vara ett sätt att komma vidare. Det handlar om att inte fastna i jobbiga tankar och känslor utan betrakta dem som förslag i stället för sanningar och hinder. Detta tankesätt går även att använda om du lever med långvarig smärta.

Genom ACT fokuserar du på hur du förhåller dig till smärta och till det som är viktigt i livet snarare än hur ont det gör. Målet är att flytta fokus från att minska smärta och obehag, eller att leva som om inget hänt, till att uppnå bättre aktivitetsbalans och funktionsförmåga trots smärtan. Detta kan även betyda att du behöver acceptera din förändrade livssituation och lägga in fler vilopauser i din vardag för att få energi till det som är viktigt. 

Forskning

PainDrainer bygger på vetenskapligt bevisade metoder

Ledande sjukhus och smärtspecialister i Skandinavien och USA har bidragit till utvecklingen av PainDrainer. Med hjälp av avancerade beräkningar som bygger på artificiell intelligens hjälper PainDrainer dig att förstå hur dina dagliga aktiviteter påverkar din smärtnivå.

Effekt efter ca. 6 veckor med Pain Drainer

Minskad smärta

Oförändrad

Ökad smärta

Kom igång

Ladda ner appen och börja idag!

Vill du förstå hur dina aktiviteter påverkar smärtnivån och förbättra din livskvalitet? Du får 14 dagar provperiod. 100% av deltagarna i den kliniska studien på Weill Cornell Medicine i New York angav bättre förståelse hur deras aktiviteter påverkar deras smärtnivå.

Screenshot från appens första sida.