Värt att veta

Neuropatisk smärta – olika typer och symtom på nervsmärta

Neuropatisk smärta är en smärta som är kopplad till nervsystemet. Eller som den officiella definitionen lyder: smärta som orsakas av en skada eller sjukdom i det somatosensoriska systemet. Här går vi igenom olika typer av nervsmärta, vilka symtomen är och hur diagnosen ställs.

Nervsmärta - Sanddyner

Nervsmärta (neuropatisk smärta) kan bero på skador i centrala nervsystemet, alltså i hjärnan eller ryggmärgen. I vissa fall kan det också bero skador i så kallade perifera nerver, som till exempel vid bältros.

Nervsmärta beror alltså på skador på nerver och skadan kan uppstå via sjukdomar och skador som:

  • Bältros
  • Diabetes
  • Multipel skleros (MS)
  • Skador vid olyckor där hela ryggmärgen skadas
  • Diskbråck som ger tryck på nerven
  • Skador vid operation.

Sök alltid professionell hjälp om du har långvariga problem med smärta eller mer specifikt nervsmärta. En bra start kan vara att få en digital smärtcoach från PainDrainer. Du fyller i dina dagliga aktiviteter och smärtnivå. PainDrainer hittar sedan samband och ger individuella förslag på vilka aktiviteter du kan göra för att inte överskrida en viss smärtnivå, som du själv sätter.

Vad är skillnaden mellan nervsmärta och muskelsmärta?

Många har svårt att bedöma om smärtan kommer från en muskel eller från nervsystemet. Det gör förstås ont i båda fallen. I vissa fall kan smärtan vara så stark att de är svårt att identifiera exakt var den sitter. Då är det bra att läsa på om vilka symtom som karaktäriserar just nervsmärta i exempelvis rygg, fot eller arm.

Hur känns nervsmärta?

Nervsmärta kan upplevas på en mängd olika sätt. Den kan uppträda som huggande, brännande, molande, bultande, utstrålande eller krampaktig. Den kan också orsaka känslor av hetta eller kyla.

Vid kronisk nervsmärta har man har en långvarig smärta i kroppens nerver. Smärtan uppkommer oftast efter en skada eller sjukdom i kroppens nervsystem. Styrkan på smärtan kan variera från person till person. Oavsett omfattning och styrkan på den neuropatiska smärtan, måste den vara regelbundet återkommande minst tre månader för att den ska anses som kronisk eller långvarig.

Symtom nervsmärta

Neuropatisk smärta - symptom

Typiskt för nervsmärta är störningar i känseln och en förändrad känsla i till exempel huden. I vissa fall kan smärtan stråla ut i en arm eller i ett ben. Ibland kommer den i attacker. Tråkigt nog finns nervsmärta kvar länge och är svårare att behandla än smärta i exempelvis vävnader.

Därför är det viktigt att tidigt söka professionell hjälp. Om smärtan påverkar ditt liv kan du prova PainDrainer, en app som hjälper dig att planera och prioritera din dag så att du kan anpassa dina sysslor och få energi kvar till det som är värdefullt för dig.

Annan viktig information om nervsmärta och diagnostisering

Det är svår att ge en heltäckande bild av nervsmärta och en personlig diagnos är alltid att föredra. En läkare eller fysioterapeut kan se om det är en perifer nervskada, en central nervskada eller muskelsmärta.

Det är viktigt att säkerställa vilken typ av smärta som dominerar bilden. Dessa olika typer av smärtor ska alla behandlas på olika sätt. Extra viktigt är det att du söker hjälp om den förmodade nervsmärtan pågår under lång tid utan förbättring.

Det finns inga standardbehandlingar utan varje patient måste analyseras noga så att rätt behandling ges. PainDrainer kan hjälpa dig att förstå samband mellan just dina dagliga aktiviteter och smärtnivå. Med hjälp av AI kan PainDrainer utifrån dina egna data beräkna vilken smärta olika aktiviteter förväntas ge, och därmed hjälpa dig att planera och prioritera din dag.

Vad är fibromyalgi och är det kopplat till neuropatisk smärta?

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som kännetecknas av utbredd smärta i muskler, leder och senor (ibland i hela kroppen). Förutom smärta förekommer sömnproblem, trötthet och försämrade kognitiva funktioner (exempelvis problem med minne och inlärning). Ibland förekommer även ångest eller depression.

Fibromyalgi är ingen heltäckande diagnos och utesluter inte andra samtidiga sjukdomar. Det ger heller inte några synliga förändringar.

Nervsmärta efter operation

Smärta efter en operation kan bero på att ingreppet orsakat nervskador. Och skadade nerver i kombination med andra faktorer kan orsaka sjukdom. Att ingreppet orsakat nervskador är faktiskt den vanligaste orsaken till smärta efter operation, visar studier.

I de flesta fall är dock inte nervskadorna den enda orsaken till att någon utvecklar långvarig smärta. Det handlar istället om en kombination av flertalet faktorer.

Ont i ryggen

Fantomsmärtor är en typ av nervsmärta

Fantomsmärtor efter operation räknas också som en nervsmärta. Med fantomsmärta menas att det gör ont i en kroppsdel som inte längre finns Detta beror på förändringar i nervsystemet, det vill säga i hjärnan.

Smärtan kan till viss del bero på att nervtrådar har skadats. En avskuren nervtråd som har börjat växa ut igen är extra känslig, och den som drabbas kan få ont vid lätt beröring eller utan beröring alls.

Smärta utan uppenbar orsak

Det händer att läkare undersöker patienter med förmodade nervskador utan att hitta någon vävnadsskada. Att smärtan finns kvar under en längre tid utan uppenbar orsak kan bero på att förändringarna inte går att upptäcka vid undersökning eller röntgen. Något som kan bero på att kroppen börjat hantera nervsignaler felaktigt vilket kan uppstå vid vissa skador och sjukdomar. Om du går med obehandlad smärta en länge tid kan nerverna vid skadan i kroppen förstärka signalerna. En mindre retning i området kan bli stark och smärtan kännas värre, än den egentligen borde göra. Detta fenomen kallas central sensitisiering.

Tidigare var det vanligt att man skyllde denna typ av neuropatisk smärta på psykologiska faktorer. Forskningen har idag kommit längre och med moderna avancerade metoder kan man se en förändring i hur hjärnan tolkar smärtsignaler hos dessa patienter.

Forskare har också upptäckt att denna typ av smärta kan bero på inflammation i ryggmärgen.

Vanliga orsaker till att du känner smärta utan att läkaren kan ställa en diagnos kan enligt 1177 Vårdguiden vara:

Om din läkare inte lyckas identifiera var smärtan kommer ifrån, ha då alltid som princip att uppsöka en annan läkare för en sekundär konsultation.

Forskning

PainDrainer bygger på vetenskapligt bevisade metoder

Ledande sjukhus och smärtspecialister i Skandinavien och USA har bidragit till utvecklingen av PainDrainer. Med hjälp av avancerade beräkningar som bygger på artificiell intelligens hjälper PainDrainer dig att förstå hur dina dagliga aktiviteter påverkar din smärtnivå.

Effekt efter ca. 6 veckor med Pain Drainer

Minskad smärta

Oförändrad

Ökad smärta

Kom igång

Ladda ner appen och börja idag!

Vill du förstå hur dina aktiviteter påverkar smärtnivån och förbättra din livskvalitet? Du får 14 dagar provperiod. 100% av deltagarna i den kliniska studien på Weill Cornell Medicine i New York angav bättre förståelse hur deras aktiviteter påverkar deras smärtnivå.

Screenshot från appens första sida.